plakat - ograniczenia

Ogłoszenie dot. funkcjonowania Urzędu Gminy i GOPS

Informuje się, że Urząd Gminy  oraz  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie nadal funkcjonują z ograniczeniami polegającymi na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.       

W sprawach pilnych lub w których konieczna jest osobista wizyta prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami - w celu umówienia terminu wizyty.
Przyjmowanie interesantów odbywa się pojedynczo tylko w punkcie obsługi interesanta znajdującym się w budynku Urzędu.

Nadal w miarę możliwości i potrzeb prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Dokumenty w wersji papierowej można wysyłać  pocztą  tradycyjną lub wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki na korespondencję, która jest umieszczona przy wejściu głównym do budynku.  

Dane kontaktowe Urzędu Gminy Postomino:   
numery telefonów(centrala) 59 810 85 93, 59 810 85 17,
fax: (059) 810 85 84      
e-mail: ug@postomino.pl       
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:  http://epuap.gov.pl/
adres skrytki:
/postomino/skrytkaDane kontaktowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Postominie:     

Kierownik GOPS Postomino – 59 846 44 62
Pracownicy socjalni – 59 846 44 61 lub 59 846 44 64
Księgowość - 59 846 44 63

Telefony dyżurne:

 570 770 196 lub 535 004 300
(kontakt w godzinach: 7:30-19:00)

elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: http://epuap.gov.pl/
Adres skrytki: /GOPSPostomino/domyslna

e-mail: gops@postomino.pl

e-mail do świadczeń rodzinnych: sr@postomino.pl


Każda osoba przybywająca do Urzędu zobowiązana jest do zasłonięcia ust i nosa oraz zdezynfekowania dłoni płynem o działaniu wirusobójczym.

Wyświetlono: 1311

Zobacz również

Powrót do góry