Otwarcie drogi w Wilkowicach

Droga gminna na odcinku Staniewice - Wilkowice oficjalnie otwarta!

Symbolicznego przecięcia wstęgi dnia 31 maja 2019 roku dokonali Marek Subocz - Wicewojewoda Zachodniopomorski; Robert Stępień - przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Janusz Bojkowski - Wójt Gminy Postomino, Daniel Pakos - Przewodniczący Rady Gminy Postomino, Emilia Foryś - była Radna Rady Gminy Postomino, Renata Sil - Radna Rady Gminy Postomino oraz Bronisława Siwiuk - Sołtys Sołectwa Staniewice.

Uroczystość została przygotowana przez sołectwo Wilkowice, którego mieszkańcy bardzo cieszą się ze zrealizowanej inwestycji.

Sołtys – Daniel Pakos oraz Wójt - Janusz Bojkowski złożyli na ręce Wicewojewody Marka Subocza podziękowania za pomoc i zaangażowanie przy realizacji inwestycji.

Finałem uroczystości był poczęstunek w świetlicy wiejskiej w Wilkowicach, który przygotowało Koło Gospodyń.

Inwestycję wykonała firma Strabag. W ramach zadania przebudowano drogę gminną na odcinku 3100 m. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz przebudowano istniejący system odwodnienia drogowego, wybudowano chodniki wraz ze zjazdami do posesji i gruntów rolnych, miejsca parkingowe, zatoki autobusowe.

Wykonano także I etap sieci kanalizacji sanitarnej w m. Staniewice na odcinku przebudowanej drogi. Zadanie było dofinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie 3 000 000,00 zł. Wniosek gminy Postomino był najlepiej ocenionym wnioskiem spośród wszystkich inwestycji gminnych. Znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Wyświetlono: 372

Zobacz również

Powrót do góry