śmieci

Śmieci 2020

Ważne! Od 1 stycznia 2020 r. zmieniła się stawka opłaty za odbiór odpadów.

Opłata za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 18,00 zł od osoby zamieszkującą nieruchomość.

W przypadku niedopełnienia OBOWIĄZKU zbierania odpadów w sposób selektywny w drodze decyzji zostanie naliczona opłata stanowiąca czterokrotność stawki, która stanowi 72,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Zobacz też:

Wyświetlono: 5002

Zobacz również

Powrót do góry