harmonogram_wywozu_nieczystosci__obrazekjpg [700x392]

Przedstawiamy harmonogram odbioru nieczystości stałych z terenu gminy Postomio na rok 2020 w formie pliku PDF do pobrania tutaj oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na rok 2020  w formie pliku PDF do pobrania tutaj.

PAMIĘTAJ!
Pojemniki/worki należy wystawić przed posesją w dniu wywozu (przed godz. 7:00)

Informację na temat dostawy/wymiany pojemnika należy zgłaszać telefonicznie (59-810-92-52) lub e-mailem: gpk@gpk.postomino.pl.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na terenie GPK Sp. z o.o. Postomino 94, czynny jest od pon. – pt. w godzinach od 8.00 do 15.00.

0jpg [700x982]

1jpg [700x982]

2jpg [700x982]

3jpg [700x982]

4jpg [700x982]

5jpg [700x982]

6jpg [700x982]

7jpg [700x982]

Powrót do góry