pieniądze - budzik 

Nowy nr rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy w Ustce Oddział w Postominie  

98 9315 0004 0021 2012 2000 0410

Powrót do góry