Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) stary telewizor, lodówkę, pralkę czy inny nie nadający się do użytku sprzęt można przekazać nieodpłatnie do sklepu podczas zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju. Ze względu na prowadzoną selektywną zbiórkę odpadów zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu do pojemników na odpady komunalne. Odpady te można przekazać tylko uprawnionym firmom.

Na terenie gminy Postomino zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa ww. ustawie zbiera:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Postomino 94

Powrót do góry