Prowadzony jest na terenie siedziby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Postominie, Postomino 94.

Godziny przyjęć odpadów: od godz. 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Powrót do góry