Przydatne informacje:

 

Informacja na temat szczegółów Programu Czyste Powietrze:

Biuro Szczecin:

ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel. 91 486 15 56 fax. 91 486 15 57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl

Numer ogólny: 91 486-15-56 wew. 150

godziny urzędowania poniedziałek-piątek 8:00-15:00

Elżbieta Kotowska – 91 486-15-56 wew. 151
Ignacy Soczyński – 91 486-15-56 wew. 153
Agnieszka Ristow – 91 486-15-56 wew. 154
Agata Taudul – 91 486-15-56 wew.152

Doradcy energetyczni:

Tomasz Przerwa – tel.  91 486-15-56 wew. 148
Michał Lidwin – tel.  91 486-15-56 wew. 149

 

Biuro Koszalin:

ul. Zwycięstwa 111
75-601 Koszalin
tel: 94 34-67-200 fax: 94 34-67-201
email: biuro.koszalin@wfos.szczecin.pl

Numer ogólny: 94 346-72-00

godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 8:00-15:00

Katarzyna Bacławska –wew. 221
Marek Kukie –wew. 224
Ryszarda Stefanowska –wew. 222
Monika Witczak –wew. 223

Doradcy energetyczni:

Wojciech Butrym – wew. 233
Mirosława Aziukiewicz – wew. 232

 

Biuro Szczecinek:

Punkt Obsługi Osób Fizycznych
pl. Wolności 8
78-400 Szczecinek
tel. 94 375 04 80-82
email: prosument.szczecinek@wfos.szczecin.pl

godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 8:00-15:00

Maciej Turek – 94 37-50-481
Katarzyna Celmer – 94 37-50-480

 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze’ w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego (w budynkach nowobudowanych koszty kwalifikowane są pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r.)

 

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

 

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

Formy dofinansowania:

 • pożyczka
 • dotacja
 

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.

 

Warunek podstawowy:

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.
Powrót do góry