Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. mogą dokonywać w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy w Postominie, Postomino 30, 76-113 Postomino;

  • w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urz-321305-1@pkw.gov.pl  lub usc@ugdarlowo.pl  (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny), w takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  • osobiście w dniu 10 czerwca 2020 r w godz. 12-14 oraz po uzgodnieniu telefonicznym w dniu 12 czerwca 2020 r w godz. 10-13.00.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Termin zgłoszenia kandydatów upływa 12 czerwca 2020 r.

W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową lub w formie elektronicznej będą one uwzględniane wyłącznie, gdy wpłyną do Urzędu Gminy do 12 czerwca 2020 r. do godz. 13.00.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń  można uzyskać pod numerem telefonu: 94 344 6331.

Wyświetlono: 272

Zobacz również

Powrót do góry