Inicjatywy lokalne

Inicjatywy lokalne ruszyły!!!

Podpisaliśmy pierwsze umowy o realizację inicjatyw lokalnych.  Spośród 26 wniosków złożonych do Urzędu Gminy w Postominie w pierwszej turze zostało podpisanych 9 umów.

Przypominamy, że przeprowadzenie inicjatywy lokalnej polega na wspólnej realizacji zadań przez gminę i inicjatora. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej. Gmina zapewnia warunki i materiały niezbędnie do wykonania zadania, a inicjator realizuje zadania wnosząc przede wszystkim wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej. Dzięki takiej współpracy realizacja zadań przyczynia się do sprawnego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, wpływa na poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania, a przede wszystkim poprawia jakość życia mieszkańców Gminy Postomino.

W ramach inicjatyw lokalnych w najbliższym czasie będą realizowane następujące zadania

w Chudaczewie – „Modernizacja i renowacja obiektów kultu – krzyż przydrożny i jego ogrodzenie oraz krzyż znajdujący się na cmentarzu w Chudaczewie” - projekt polega na modernizacji krzyża na cmentarzu komunalnym oraz renowacji krzyża wraz z ogrodzeniem przy drodze wojewódzkiej poprzez wymianę zmurszałych części, pomalowanie ogrodzenia oraz montaż lamp solarnych. Wartość projektu 7 640,00 zł, z czego praca społeczna 3 140,00 zł. 

w Korlinie  - „Zagraj i pobaw się ze mną” - głównym celem inicjatywy jest wyrównanie terenu placu rekreacyjnego poprzez nawiezienie ziemi, posianie trawy oraz odnowienie miejsca na ognisko oraz zakup ławek i stołów biesiadnych. Na zakończenie inicjatywy planuje się zorganizowanie pikniku. Wartość projektu 6 570,00 zł, z czego praca społeczna 2 260,00 zł. 

w Masłowicach - „Przyjazny zakątek pod dębem” - przedmiotem inicjatywy jest zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Masłowice poprzez sprzątnięcie, wyrównanie terenu w pobliżu palcu zabaw, posianie trawy, wykonanie donic następnie zakup ławek i stołów.

w Pałowie - „Noc Kupały – zabawa przy ognisku”- zadanie polega na organizacji zabawy przy ognisku i muzyce na  świeżym powietrzu oraz w przyszłości podczas innych imprez. W ramach inicjatywy ma zostać zakupiony sprzęt nagłaśniający. Wartość projektu 2 610,00 zł, z czego praca społeczna 760,00 zł. 

w Pałówku - „Usiądź i odpocznij w otoczeniu zieleni” - głównym celem inicjatywy jest zapewnienie możliwości mieszkańcom Pałówka odpoczynku na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. W ramach projektu planuje się zakup donic na kwiaty, tui, kory i geowłókniny. Wartość projektu 2 350,00 zł, z czego praca społeczna 600,00 zł. 

w Pieszczu - „Remont remizy OSP w Pieszczu” - przedmiotem inicjatywy jest modernizacja i remont budynku remizy OSP w Pieszczu poprzez osuszenie, odgrzybienie, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz usunięcie zwilgotniałych i odparzonych części istniejących tynków, odświeżenie bramy wjazdowej i drzwi wejściowych. Wartość projektu 15 160,00 zł, z czego praca społeczna 5 460,00 zł. 

w Postominie - „Zabezpieczenie potrzeb imprez integracyjnych w miejscowości Postomino” - w ramach inicjatywy planuje się zakup namiotu ogrodowego oraz ławek i stołów. Następnie planuje się zorganizowanie imprezy integracyjnej z poczęstunkiem. Wartość projektu 3 880,00 zł, z czego praca społeczna 2 100,00 zł.   

w Staniewicach - „Strażnica OSP wizytówką gminy” – zadanie polega na odnowieniu strażnicy OSP w Staniewicach poprzez wymianę starych okien, uzupełnienie ubytków elewacji, pomalowanie elewacji, częściowe uzupełnienie podbitki w wiatrownicy i wymiana zniszczonej rynny. Wartość projektu 11 872,00 zł, z czego praca społeczna 6 200,00 zł.

w Wilkowicach -  „Malownicza wiata w Wilkowicach” - w ramach projektu planuje się zakupienie 2 kompletów stołów z ławkami, które będą ustawione pod wiatą na boisku oraz zakup plandek w celu osłonięcia wiaty i tuj, które będą posadzone wokół wiaty, a w przyszłości będą również chroniły przed wiatrem. Następnie zostanie odmalowana druga wiata, która jest na placu zabaw i również będzie oplandekowana. Następnie ławki, które zostały zakupione w zeszłym roku będą podsypane kamykami. Wartość projektu 10 635,40 zł, z czego praca społeczna 3 200,00 zł.

Kolejne umowy zostaną przygotowane po uzyskaniu dodatkowej dokumentacji z innych organów.

Inicjatorom życzymy powodzenia w realizacji zadań.

Wyświetlono: 312

Zobacz również

Powrót do góry