Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Postomino otrzymała dofinansowanie w kwocie 55 000,00 zł na zakup laptopów w ramach projektu „ZDALNA SZKOŁA+”. To drugie uzyskane w tym roku dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do nauki zdalnej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dzięki uzyskanemu wsparciu zostały zakupione 22 laptopy, które będą nieodpłatnie udostępnione do użytkowania 22 uczniom, którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu do nauki zdalnej w czasie epidemii.

Wsparcie skierowane jest także do Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie. Po powrocie uczniów do szkół, laptopy będą bowiem stanowić wyposażenie pracowni komputerowej w tej szkole.

znaczki.jpg

Wyświetlono: 206

Zobacz również

Powrót do góry