Granty Sołeckie dla Korlina i Rusinowa

W dniu 31 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Postomino Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Tomasz Sobieraj podpisał z Wójtem Gminy Postomino – Januszem Bojkowskim przy kontrasygnacie Doroty Bałukonis – Skarbnika Gminy oraz Sołtysami: Agnieszką Belziuk-Znojek (sołectwo Korlino) i Mateuszem Chruszczem (sołectwo Rusinowo) umowy dotyczące przyznania dotacji w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”.

Dzięki tym dotacjom w ubiegłych latach w gminie Postomino powstało wiele inwestycji, a w tym roku kolejnymi będą: w sołectwie Korlino zgodnie z projektem „Nasze miejsce na ziemi”  ogrodzenie boiska, a w sołectwie Rusinowo zgodnie z projektem „Spotkaj się z nami” altana rekreacyjna.  Każdemu z laureatów przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych działań.

Wyświetlono: 199

Zobacz również

Powrót do góry