Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXV sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino.

 

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 203 w miejscowości Postomino.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Postomino na rok szkolny 2020/2021, do celów realizacji zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/139/19 w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej i wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Postomino na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Postomino.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
Wyświetlono: 238

Zobacz również

Powrót do góry