Rekrutacja do żłobka

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka

Informujemy, że Gmina Postomino realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Żłobek dla Gminy Postomino!” oraz uzyskała dofinansowanie w Resrtowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+".

Pozyskane środki służą uruchomieniu pierwszego na terenie gminy Żłobka.

Głównym celem realizacji projektu jest umożliwienie aktywności zawodowej 16 osobom z terenu gminy Postomino poprzez utworzenie 16 miejsc w żłobku.

Tym samym ogłaszamy rekrutację  uzupełniającą do projektu „Żłobek dla Gminy Postomino!”. Zapraszamy  dzieci mam przebywających na urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/ wychowawczych,  lub niepracujących, które dzięki zapewnieniu opieki swoim pociechom będą mogły wrócić do pracy lub pracę znaleźć.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w trybie ciągłym.  

Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Gminy Postomino, Szkoły Podstawowej w Jarosławcu oraz w wersji papierowej w biurze obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Postomino. Wszelkie informacje w sprawie rekrutacji udzielane są telefonicznie pod numerem 59 846 44 39 oraz e-mailowo pod adresem fundusze@postomino.pl.

 

Dokumenty rekrutacyjne- dla mam przebywających na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ wychowawczym i osób bezrobotnych, które zdecydowały się powrócić na rynek pracy

loga

 

Wyświetlono: 142

Zobacz również

Powrót do góry