Boisko w Korlinie

Zadania inwestycyjne w ramach „Grantów Sołeckich” zakończone

W dwóch sołectwach zostały zrealizowane zadania w ramach „Grantów Sołeckich 2020”.  Pozyskane dotacje o łącznej wysokości 20 000,00 zł sołtysi wykorzystali na realizację zadań inwestycyjnych w swoich miejscowościach. W sołectwie Korlino w ramach projektu pn. „Nasze miejsce na ziemi” zbudowano ogrodzenie boiska z piłkochwytów, a w sołectwie Rusinowo zgodnie z projektem pn. „Spotkaj się z nami”  powstała altana rekreacyjna.

Wyświetlono: 179

Zobacz również

Powrót do góry