Zadania inwestycje w ramach „Grantów Sołeckich” zakończone

W trzech sołectwach zostały zrealizowane zadania w ramach „Grantów Sołeckich 2019”.  Pozyskane dotacje o łącznej wysokości 30 000 zł sołtysi wykorzystali na realizację zadań inwestycyjnych w swoich miejscowościach.

Zrealizowano następujące zadania:

„Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miejscowości Wszedzień – „Słoneczny plac zabaw – uciecha dla całej rodziny”- w trakcie realizacji zadania, w ramach prac społecznych mieszkańcy Sołectwa Wszedzień uporządkowali teren, pomalowali stare elementy placu zabaw, przygotowali teren pod ustawienie nowych urządzeń, zamontowali bujak, grę w kółko-krzyżyk, wykonali nasadzenia kwiatów, zorganizowali festyn rodzinny. Dzięki realizacji projektu podniosła się aktywizacja społeczności lokalnej, jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców, poprawił się wygląd estetyczny terenu.

„Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na boisku w Wilkowicach”- w trakcie realizacji zadania, w ramach prac społecznych mieszkańcy Sołectwa Wilkowice wytyczyli ścieżkę, zebrali humus, przygotowali podłoże, ułożyli obrzeża i kostkę polbrukową. Wykonana ścieżka zapewnia komfortowe korzystanie z miejsca rekreacji.

 „Nasz Kąt”- w trakcie realizacji zadania, w ramach prac społecznych mieszkańcy Sołectwa Karsino uprzątnęli teren placu rekreacyjnego, wykosili trawę, wyrównali teren, zaimpregnowali drewniane elementy materiałem konserwującym, a następnie została zamontowana altana rekreacyjna. Teren, na którym zrealizowano inwestycję to „centrum” miejscowości, naprzeciwko świetlicy wiejskiej. Dzięki realizacji projektu wzbogacono teren placu zabaw w Karsinie.

Wyświetlono: 209

Zobacz również

Powrót do góry