Prawie milion złotych dla najmłodszych!

Trwają prace wykończeniowe w budynku przedszkola i żłobka oraz stołówki przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu. Gmina Postomino ubiegała się o wsparcie finansowe na realizację tej inwestycji. Udało się! Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków krajowych tj. z Programu „Maluch +” w kwocie 534 400,00 zł! Suma ta przeznaczona zostanie na wciąż trwające roboty budowlane, wyposażenie placu zabaw, zakup wyposażenia sal oraz zakup wyposażenia specjalistycznego. Dotacja pokryje również koszty funkcjonowania żłobka przez okres 4 miesięcy.

Dodatkowo nasz wniosek pt. „Żłobek dla gminy Postomino!” otrzymał pozytywną ocenę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i zakwalifikował się do dofinasowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Kwota tego dofinansowania wynosi 413 020,77 zł. Przeznaczona zostanie na zakup dodatkowego wyposażenia oraz pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka.

Wyświetlono: 570

Zobacz również

Powrót do góry