złom

Części samochodowe to nie odpady komunalne !!!

Przypominamy, że części samochodowe: fotele, felgi, zderzaki, szyby, części zamienne czy inne produkty powstałe w wyniku obsługi lub naprawy samochodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane przez gminę w ramach funkcjonującego systemu.

Jeżeli odpady zostały wytworzone podczas napraw dokonywanych w zakładach mechanicznych, to za ich utylizację odpowiada zakład. Jeżeli powstały w wyniku samodzielnych napraw, to właściciel samochodu winien je oddać we własnym zakresie do stacji demontażu pojazdów.

Wyjątek stanowią opony z samochodów osobowych, które można oddać w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Postominie.

Wyświetlono: 310

Zobacz również

Powrót do góry