Nacmierz

Tereny rekreacyjne

W celu podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich oraz promowania rozwoju przestrzennego na terenie Gminy Postomino dokonano zagospodarowania terenów pod rekreację w miejscowościach Nacmierz, Rusinowo, Pałowko i Pałowo.

Zobacz również w kategorii: Inne

Powrót do góry