morze

Morze i plaże

Gmina Postomino od północy graniczy z Morzem Bałtyckim. Jej nadmorski teren tworzą wydmy porośnięte lasami sosnowymi i mieszanymi - jest to pas wybrzeża o długości ok. 15 kilometrów.

W Jarosławcu znajduje się największy na środkowym wybrzeżu klif – jego długość wynosi około 2 km, a wysokość osiąga nawet 24 m. Strome brzegi klifu porastają drzewa (sosna czarna) oraz roślinność wydmowa z chronionym mikołajkiem nadmorskim. Wzdłuż klifowego wybrzeża rozmieszczonych jest wiele punktów widokowych, z których można podziwiać piękną piaszczystą plażę i czysty Bałtyk.

Ze względu na bogate walory naturalne, mikroklimat i dostep do morza gmina jest jednym ze znaczących obszarów turystycznych polskiego wybrzeża. Północna jej część wchodzi w zasięg obszaru krajobrazu chronionego Pas pobrzeża na zachód od Ustki, ustanowionego w 1981 roku. Obejmuje on plażę i jej bezpośrednie zaplecze, z wybrzeżem wydmowym w okolicach Wicka oraz klifowym niedaleko Jarosławca. Na obszarze tym występuje wiele gatunków roślin typowych dla pasa nadmorskiego.

Zobacz również w kategorii: Plaże i Kąpieliska

Powrót do góry