inicjatywy lokalne

Informacja o projektach zakwalifikowanych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej na 2020 rok

Informujemy, że w ramach naboru wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej na 2020 rok wpłynęło 26 projektów złożonych przez mieszkańców gminy Postomino.

 Do realizacji (pod warunkiem otrzymania wszystkich niezbędnych zgód i skutecznych zgłoszeń) zakwalifikowano następujące projekty:

 1. Pieńkowo –„Estetyki poprawa, a później zabawa” - celem inicjatywy jest zakup i montaż gabloty informacyjnej dla sołectwa Pieńkowo, wykonanie nasadzeń wieloletnimi krzewami i roślinami, a później zorganizowanie zabawy integracyjnej dla mieszkańców.
 2. Wilkowice - „Malownicza wiata w Wilkowicach” - w ramach projektu planuje się zakupienie 2 kompletów stołów z ławkami, które będą ustawione pod wiatą na boisku oraz zakup plandek w celu osłonięcia wiaty i tuj, które będą posadzone wokół wiaty i w przyszłości również będą chroniły przed wiatrem. Następnie zostanie odmalowana druga wiata, która jest na placu zabaw i również będzie oplandekowana. Planuje się też podsypanie kamykami ławek, które zakupione zostały w zeszłym roku.
 3. Wszedzień - „Krzyż przydrożny we Wszedzieniu” - w ramach inicjatywy planuje się wymienić stary krzyż oraz płot wokół krzyża na nowy, wyłożyć ozdobnymi kamieniami lub tłuczniem, ustawić donice na kwiaty i nasadzić krzewy i kwiaty.
 4. Jarosławiec – „Flagi na maszty” - w miejscowości Jarosławiec w celu upowszechniania i  podtrzymywania tradycji narodowej planuje się postawienie masztów flagowych oraz zakup flag.
 5. Masłowice –„Przyjazny zakątek pod dębem” - przedmiotem inicjatywy jest zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Masłowice poprzez wycięcie zakrzaczeń, sprzątnięcie, wyrównanie gruntu, następnie zakup ławek, stołów i donic.
 6. Chudaczewo – „Modernizacja i renowacja obiektów kultu – krzyż przydrożny i jego ogrodzenie oraz krzyż znajdujący się na cmentarzu w Chudaczewie” - zadanie polega na modernizacji krzyża na cmentarzu komunalnym oraz renowacji krzyża wraz z ogrodzeniem przy drodze wojewódzkiej poprzez wymianę zmurszałych części, montaż liter, pomalowanie ogrodzenia oraz montaż lamp solarnych.
 7. Karsino – „Doposażenie wiaty” - celem inicjatywy jest doposażenie wiaty rekreacyjnej w ławki i stoły w miejscowości Karsino oraz zakup betonowego grilla. Na zakończenie zorganizowanie spotkania z poczęstunkiem.
 8. Nosalin – „Kultura, Religia, Estetyka – wymiana przydrożnego krzyża oraz poprawa estetyki na świetlicy wiejskiej w Nosalinie” - głównym celem inicjatywy jest wymiana istniejącego krzyża, którego drewniana konstrukcja uległa degradacji oraz odnowa wnętrza świetlicy wiejskiej poprzez odmalowanie elewacji, uzupełnienie ubytków w tynkach, wymiana karniszy, wymiana uszkodzonych płytek na schodach, wymiana wkładów lamp sufitowych na led oraz montaż ogrodzenia wokół świetlicy.
 9. Pieńkowo – „Rewitalizacja i integracja na Biedronkowej w Pieńkowie” - celem inicjatywy jest odnowienie i uatrakcyjnienie infrastruktury ulicy Biedronkowej oraz odmalowanie przydrożnych kamieni, skrzynek kwiatowych, zakup dużych donic, posadowienie hotelu dla owadów, zorganizowanie warsztatów gliniarskich i na koniec inicjatywy wyjazd do Leonardii w Krupach.
 10. Pieńkówko – „Spotkanie integracyjne w Pieńkówku – współzawodnictwo rodzin” - celem inicjatywy jest zorganizowanie spotkania integracyjnego (współzawodnictwo rodzin) oraz wspólna zabawa i poczęstunek. W ramach inicjatywy planuje się zakupić grill betonowy, klej, cement, obrzeża, mobilny głośnik oraz zestaw gier sportowych.
 11. Postomino – „Zabezpieczenie potrzeb imprez integracyjnych w miejscowości Postomino” - w ramach inicjatywy planuje się zakup namiotu ogrodowego oraz zestawu ławek i stołów.
 12. Staniewice – „Strażnica OSP wizytówką gminy” - głównym celem inicjatywy jest odnowienie strażnicy OSP w Staniewicach poprzez wymianę starych okien, uzupełnienie ubytków elewacji, pomalowanie elewacji, częściowe uzupełnienie podbitki w wiatrownicy i wymiana zniszczonej rynny.
 13. Złakowo – „A. Konserwacja elementów drewnianych rowerowej wiaty turystycznej w Złakowie. B. Wyłożenie płytkami otoczenia krzyża w centrum Złakowa” - inicjatywa będzie polegała na zakonserwowaniu impregnatem wszystkich elementów drewnianych wiaty turystycznej oraz podniesienie estetyki wokół krzyża w centrum Złakowa. Na zakończenie odbędzie się impreza integracyjna pod wiatą. 
 14. Bylica – „Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej” - projekt polega na montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w celu poprawy sprawności fizycznej mieszkańców Bylicy oraz gości. Na zakończenie inicjatywy planuje się zorganizowanie ogniska wraz z poczęstunkiem.
 15. Korlino – „Zagraj i pobaw się ze mną” - głównym celem inicjatywy jest wyrównanie terenu placu rekreacyjnego poprzez nawiezienie ziemi, posianie trawy oraz odnowienie miejsca na ognisko oraz zakup ławek i stołów biesiadnych. Na zakończenie inicjatywy planuje się zorganizowanie pikniku.
 16. Pieszcz – „Remont remizy OSP w Pieszczu” - przedmiotem inicjatywy jest modernizacja i remont budynku remizy OSP w Pieszczu poprzez osuszenie, odgrzybienie, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz dachu, usunięcie zwilgotniałych i odparzonych części istniejących tynków, odświeżenie bramy wjazdowej i drzwi wejściowych.
 17. Korlino – „Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie – lokalny patriotyzm” - głównym celem projektu jest zakup flag dla mieszkańców Korlina z drzewcami i uchwytami oraz wymiana ogrodzenia przy kapliczce wiejskiej, zakup nowej figury i odmalowanie ścian kapliczki.
 18. Pałówko – „Usiądź i odpocznij w otoczeniu zieleni” - głównym celem inicjatywy jest zapewnienie możliwości mieszkańcom Pałówka odpoczynku na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. W ramach projektu planuje się zakup donic na kwiaty, tui, kory i agrowłókniny.
 19. Rusinowo – „Wspólnie działamy, o symbole religijne dbamy” - w ramach inicjatywy planuje się wymianę krzyża, który znajduje się przy kościele w Rusinowie. Nowy krzyż ma być dębowy, zaimpregnowany, obsadzony na nowych śrubach mocujących. Teren wokół krzyża ma zostać wyrównany, po czym mieszkańcy wykonają nasadzenia. Na zakończenie inicjatywy planuje się zorganizowanie pikniku integracyjnego z poczęstunkiem, na potrzeby, którego zostanie zakupiony sprzęt grający z mikrofonem.
 20. Jarosławiec – „Siłownia zewnętrzna dla lokalnej społeczności” - przedmiotem inicjatywy jest zakup elementów siłowni zewnętrznej przy boisku wielofunkcyjnym „Orlik” w Jarosławcu. Celem inicjatywy jest zwiększenie aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych.
 21. Pałowo – „Noc Kupały – zabawa przy ognisku” - realizacja inicjatywy ma na celu integrację mieszkańców Pałowa poprzez zorganizowanie zabawy przy ognisku i muzyce na  świeżym powietrzu oraz w przyszłości podczas innych imprez. W ramach inicjatywy ma zostać zakupiony sprzęt nagłaśniający.

 

Łączne dofinansowanie z budżetu Gminy Postomino na realizację zadań w ramach inicjatywy przewidywane jest na kwotę 81 077,40 zł.

 

Umowy zostaną podpisane niezwłocznie po uzyskaniu dokumentacji z innych organów.

Wyświetlono: 478

Zobacz również

Powrót do góry