sesja

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie odbędzie się XV nadzwyczajna sesja VIII kadencji RG Postomino.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Postomino na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Postomino”.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Wyświetlono: 236

Zobacz również

Powrót do góry