budżet obywatelski

Lista zadań w Budżecie Obywatelskim

Lista zadań podlegających konsultacjom w drodze głosowania mieszkańców Gminy Postomino w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 rok:

 

Zadania infrastrukturalne:

 1. „Budowa altany na terenie rekreacyjnym w Chudaczewie” – w zakresie projektu planowana jest budowa altany rekreacyjnej oraz utwardzenie terenu pod altaną. Szacunkowy koszt realizacji projektu to – 35 000,00 zł
 2.  „Remont alei głównej na cmentarzu w Marszewie” projekt przewiduje wyremontowanie drogi/alei głównej na cmentarzu w Marszewie poprzez wyłożenie jej polbrukiem i krawężnikami. Szacunkowy koszt realizacji projektu to – 50 000,00 zł
 3. Wymiana ogrodzenia cmentarza w Pałowie” projekt przewiduje wymianę ogrodzenia wraz z bramą i bramką na cmentarzu w Pałowie. Szacunkowy koszt realizacji projektu to – 39 000,00 zł
 4. „Siłownie zewnętrzne w obszarze "GRUPA II" Gminy Postomino” - w ramach projektu zostaną zakupione elementy siłowni zewnętrznej dla czterech miejscowości i zjazd linowy dla piątej miejscowości. Szacunkowy koszt realizacji projektu to – 50 000,00 zł
 5. „Bezpieczeństwo i poprawa wizerunku na cmentarzu w Pieńkowie” - projekt polega na wymianie ogrodzenia na cmentarzu w Pieńkowie oraz montażu lampy oświetleniowej na terenie cmentarza. Szacunkowy koszt realizacji projektu to – 50 000,00 zł
 6. „Wzrost bezpieczeństwa w obszarze nadmorskim” - projekt zakłada zakup ok. 10-15 tablic informacyjnych, które miałyby zostać umiejscowione na plaży Jarosławiec-Rusinowo. Tablice miałyby być wyposażone w 2-3 bojki ratownicze, gwizdek oraz sprzęt do ratowania topiących się osób. Na tablicach powinny znaleźć się informacje o zagrożeniach podczas kąpieli w morzu oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Szacunkowy koszt realizacji projektu to – 50 000,00 zł
 7. „Doposażenie skweru w Jezierzanach” - w ramach projektu zostanie wybudowana tężnia solankowa, maszt oraz zakupione zostaną ławki i donice w Jezierzanach. Szacunkowy koszt realizacji projektu to – 50 000,00 zł

Zadania społeczne:

 1. „Podróż śladami przeszłości i solidarności” - projekt przewiduje 1-dniową wycieczkę do Gdańska, której głównym punktem będzie zwiedzanie Westerplatte oraz Europejskiego Centrum Solidarności. Szacunkowy koszt realizacji projektu to – 5 000,00 zł
 2. „Odkryj przyjemność gotowania - warsztaty dla każdego!” - w ramach projektu zostanie przeprowadzony przez wykwalifikowanego instruktora cykl 4 warsztatów kulinarnych. Do realizacji projektu niezbędny jest zakup dużej kuchni gazowej, która umożliwi przeprowadzenie warsztatów, a w przyszłości posłuży w ramach działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Postominie oraz Centrum Aktywności Społecznej w Postominie. Szacunkowy koszt realizacji projektu to – 5 000,00 zł
 3. „Ogólna ocena stanu organizmu poprzez wykonanie podstawowych badań” -  projekt ma na celu wykonanie profilaktycznych badań dla ok. 100 osób, obejmujących określenie obrazu krwi i podstawowych parametrów biochemicznych pozwalających na dokonanie ogólnej oceny stanu organizmu, wykrycie stanu zapalnego i wskazanie narządów wymagających dalszej pogłębionej diagnostyki: wątroby, nerek i tarczycy. Pakiet badań: OB., Morfologia krwi (pełna), ALT, Kreatynina, CRP, TSH. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 5 000,00 zł.
 4. „Dzień sąsiada - bądźmy razem” - projekt przewiduje zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców Jarosławca, a w szczególności dla najstarszych osadników. Przewiduje się przygotowanie prezentacji multimedialnej, odtwarzającej obraz Jarosławca z przeszłości wzorując się na zebranych od mieszkańców materiałach, utworzenie galerii zdjęć, ufundowanie pamiątek i podarunków dla seniorów. Na potrzeby projektu zostanie wynajęta sala, zorganizowany catering i oprawa muzyczna. Szacunkowy koszt realizacji projektu to – 5 000,00 zł
 5. „Wyjazd integracyjny do Doliny Charlotty” - projekt przewiduje zorganizowanie wyjazdu do Doliny Charlotty dla ok. 50 osób. Szacunkowy koszt realizacji projektu to – 1 000,00 zł
 6. „Ciekawe spotkania popołudniowe” – projekt ma na celu zorganizowanie wycieczek dla 2 sołectw: sołectwo Chudaczewo pojedzie do Skrzatusza, a sołectwo Masłowice do Gdańska. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 3 600,00 zł
 7. „Wyjazd integracyjny do teatru” - projekt polega na zorganizowaniu wyjazdu dla ok. 30 osób do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie. W ramach wyjazdu dla każdego uczestnika zostaną zakupione bilety wstępu do teatru. Dodatkowo zostanie zakupione nagłośnienie przenośne, które będzie wykorzystywane podczas festynów i imprez integracyjnych. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 3 000,00 zł
Wyświetlono: 725

Zobacz również

Powrót do góry