Rejestr BDO

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku wpisu do Rejestru-BDO Ministerstwo Klimatu przygotowało objaśnienie prawne, które systematyzuje wiedzę na temat grup podmiotów nie podlegających obowiązkowi rejestracji w Bazie danych o odpadach.

https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf

Jednocześnie informuję, że wpisu do rejestru dokonuje na wniosek lub z urzędu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie przepisów zawartych w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. z 2019 r. poz. 706 ze zm.).

Poniżej linki do przydatnych stron gdzie można uzyskać więcej informacji:


Pod niżej wymienionymi numerami telefonów została uruchomiona specjalna infolinia dla Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO):

  • 22 34 04 050
  • 22 37 50 500
  • 22 25 59 450
Wyświetlono: 437

Zobacz również

Powrót do góry