Organizacje

Spotkanie informacyjne - zaproszenie

W dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące składania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresie upowszechniania działań kulturalnych oraz upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020.

Program spotkania:

  1. Omówienie i wyjaśnienie poszczególnych etapów kwestii dotyczących przygotowania oferty, wkładu własnego, rzeczowego, osobowego i finansowego.
  2. Określenie zasad przesuwania środków w zadaniu.
  3. Przedstawienie zasad określania rezultatów oraz przykłady rezultatów.
  4. Omówienie obowiązków informacyjnych organizacji korzystającej z dotacji.
  5. Omówienie zasad:
  • rozliczenia środków - dokumentowanie wkładu własnego, osobowego,
  • rozliczenia rezultatów – udokumentowanie,
  • prowadzenia dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
Wyświetlono: 519

Zobacz również

Powrót do góry