Informacja o zakazie wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!

Wójt Gminy Postomino przypomina, że obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej doprowadza do zwiększenia kosztów utrzymania sieci sanitarnej, oczyszczalni ścieków, a także wpływa negatywnie na stan środowiska.

Mając powyższe na uwadze, wzywam właścicieli posesji, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości. 

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cytowanej wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł.

Informuję również, że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie sukcesywnie przeprowadza kontrole posesji na terenie gminy w w/w zakresie. W przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej wszczynane będą postępowania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości oraz wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cytowanej wyżej ustawy.

 

Wyświetlono: 317

Zobacz również

 • Festiwal
  14.01.2020
  XI Bieg Policz się z Cukrzycą
  Za nami biegowa sobota w Postominie. Grupa 48 biegaczy z terenu Powiatu Sławieńskiego wystartowała...
 • Organizacje
  14.01.2020
  Spotkanie informacyjne - zaproszenie
  W dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie odbędzie się...
 • 15.01.2020
  Ptasia Grypa
  W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i...
Powrót do góry