Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie odbędzie się XVIII nadzwyczajna sesja VIII kadencji RG Postomino.

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Żłobek dla Gminy Postomino!” realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zamknięcie obrad sesji.
Wyświetlono: 434

Zobacz również

Powrót do góry