Elektrośmieci

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiany podczas zorganizowanych zbiórek elektrośmieci lub dostarczany do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z siedzibą w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Postominie powinien być kompletny. Zużyte urządzenia to odpady niebezpieczne zawierające szkodliwe substancje. Według przepisów, za demontaż poza wyspecjalizowanym zakładem przetwarzania grozi kara od 2 000,00 zł do 100 000,00 zł, zarówno dla firm jak i osób fizycznych. Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do „zwykłego śmietnika”, porzucać w lesie ani w przydrożnych rowach, grozi za to kara grzywny nawet do 5000,00 zł.

Wyświetlono: 296

Zobacz również

Powrót do góry