Ograniczenia

Komunikat Wójta Gminy Postomino

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Postomino oraz pracowników urzędu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej „COVID-19” wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wójt Gminy Postomino informuje, że z dniem 16 marca 2020 roku Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie będzie zamknięty dla interesantów.

 • Obsługa w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie prowadzona w szczególnie pilnych przypadkach, kontakt telefoniczny 59 846 44 40; 609 329 545.
 • Korespondencja urzędowa będzie dostarczana wyłącznie pocztą tradycyjną.
 • Brak jest możliwości dokonywania płatności za pomocą terminala płatniczego, dlatego wszelkie wpłaty prosimy dokonywać bezpośrednio na konto:Bank Spółdzielczy w Ustce nr: 34 9315 0004 0021 2012 2000 0010.

Urząd od wskazanego powyżej terminu pracował będzie w systemie zamkniętym, na bieżąco realizując powierzone zadania.

Wnioski w interesujących Państwa sprawach prosimy składać z wykorzystaniem środków komunikacji: internet, e-PUAP http://epuap.gov.pl/  (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany) adres skrytki: /postomino/skrytka

Pracownicy Urzędu dostępni są dla Państwa pod numerami telefonów:

 • Wójt Gminy

Janusz Bojkowski

tel.: 59 846 44 77

e-mail: sekretariat@postomino.pl

 • Zastępca Wójta

Aleksandra Kurek

tel.: 59 846 44 77

e-mail: sekretariat@postomino.pl

 • Sekretarz

Marzanna Kołodziej

tel.: 59 846 44 36

e-mail: sekretarz@postomino.pl

 • Skarbnik

Dorota Bałukonis

tel.: 59 846 44 52

e-mail: skarbnik@postomino.pl

 • Biuro Obsługi Interesanta

Monika Domżałowicz

tel.: 59 810 85 17

faks: 59 810 85 84

e-mail: boi2@postomino.pl

 • Sekretariat

Iwona Szczot

tel.: 59 846 44 77

e-mail: sekretariat@postomino.pl

 • Biuro Obsługi Rady Gminy

Dorota Sieradzka

tel.: 59 846 44 43

e-mail: rada@postomino.pl

 • Starszy informatyk

Jarosław Modliszewski

tel.: 59 846 44 41

e-mail: admin@postomino.pl

 • Promocja i współpraca Szept Postomina

Ewelina Ciróg

tel.: 59 846 44 35

e-mail: promocja@postomino.pl

e-mail: szept@postomino.pl

 • Finanse i księgowość

Małgorzata Rybicka

tel.: 59 846 44 53

e-mail: m.rybicka@postomino.pl

 • Finanse i księgowość

Renata Berlińska- Rudnik

tel.: 59 846 44 53

e-mail: r.berlinska-rudnik@postomino.pl

 • Podatki i opłaty lokalne

Helena Główka

tel.: 59 846 44 54

e-mail: podatki@postomino.pl

 • Księgowość podatkowa

Bożena Ugorska

tel.: 59 846 44 54

e-mail: b.ugorska@postomino.pl

 • Podatek rolny

Iwona Zdrzeniecka - Kowalska

tel.: 59 846 44 54

e-mail: i.zdrzeniecka-kowalska@postomino.pl

 • Płace, faktury

Renata Gaweł-Sałata

tel.: 59 846 44 55

e-mail: r.salata@postomino.pl

 • Windykacja należności z tyt. opłaty za "śmieci"

Marta Bartnik

tel.: 59 846 44 55

e-mail: m.bartnik@postomino.pl

 • Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Jolanta Michałowska

tel.: 59 846 44 67

e-mail: nieruchomości@postomino.pl

 • Zarządzanie drogami

Anna Ochocka

tel.: 59 846 44 51

e-mail: a.ochocka@postomino.pl

 • Gospodarka nieruchomościami

Regina Kania

tel.: 59 846 44 51

e-mail: drogi@postomino.pl

 • Gospodarka gruntami nierolnymi

Łukasz Gawęda

tel.: 59 846 44 45

e-mail: l.gaweda@postomino.pl

 • Gospodarka wodna Wycinka drzew

Andrzej Sałata

tel.: 59 846 44 45

e-mail: rolny@postomino.pl

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

Mariusz Wilawer

tel.: 59 846 44 47

e-mail: m.wilawer@postomino.pl

 • Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Adam Franczak

tel.: 59 846 44 57

e-mail: a.franczak@postomino.pl

 • Planowanie przestrzenne

Magdalena Morka

tel.: 59 846 44 65

e-mail: m.morka@postomino.pl

 • Inwestycje

Adam Kallaur

tel.: 59 846 44 58

e-mail: a.kallaur@postomino.pl

 • Inwestycje

Sylwia Żuchowska

tel.: 59 846 44 58

e-mail: s.zuchowska@postomino.pl

 • Fundusze pomocowe

Mateusz Mikulski

tel.: 59 846 44 39

e-mail: fundusze@postomino.pl

 • Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika Iwona Szczot; Barbara Nadolska

tel.: 59 846 44 40

e-mail: usc@postomino.pl

 • Ewidencja ludności Dowody osobiste

Barbara Nadolska

tel.: 59 846 44 40

e-mail: usc@postomino.pl

 • Działalność gospodarcza Zezwolenia na alkohol

Magdalena Machała

tel.: 59 846 44 46

e-mail: m.machala@postomino.pl

 • Zamówienia publiczne

Sylwia Stępień

tel.: 59 846 44 38

e-mail: zp@postomino.pl

 • Oświata

Paulina Sowińska-Bodegwin

tel.: 59 846 44 38

e-mail: oswiata@postomino.pl

 • Kadry

Dorota Sieradzka

tel.: 59 846 44 43

e-mail: kadry@postomino.pl

 • Inicjatywy społeczne

Małgorzata Wojciechowska

tel.: 59 846 44 37

e-mail: m.wojciechowska@postomino.pl

 • Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Ochrona przeciwpożarowa

Justyna Parus

tel.: 59 846 44 68

e-mail: j.surgiel@postomino.pl

 • Radca prawny (wt, pt)

Waldemar Piastowski

tel.: 59 846 44 56

 • Gospodarka komunalna

Emilia Szatna

tel.: 59 846 44 47

Wyświetlono: 917

Zobacz również

Powrót do góry